Rodinné domy v kubistickom štýle

Projekt typového rodinného domu:

Projekt rodinného domu, ktorý sa Vám dostane do rúk, štandardne dodávame v piatich vyhotoveniach (5 sád-paré projektu).

Projekt obsahuje tieto zložky:

 • ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE (základy na rovine, pôdorysy, rezy, pohľady, M 1:50, resp. M 1:100, bez osadenia na pozemok)
 • STATIKA
 • Vnútorné inštalácie (bez prípojok):
  • ZDRAVOTECHNIKA
  • PLYNOINŠTALÁCIA
  • ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
  • ELEKTROINŠTALÁCIA

Cena projektu rodinného domu je konečná 980€ vrátane DPH za 5 sád-paré projektu.
Cena realizácie (cena za materiál) rodinného domu je na vyžiadanie.

Ponuka projektov rodinných domov v kubistickom štýle:

Prihlásenie