Rodinné domy s obytným podkrovím

Projekt typového rodinného domu:

Projekt rodinného domu, ktorý sa Vám dostane do rúk, štandardne dodávame v piatich vyhotoveniach (5 sád-paré projektu).

Projekt obsahuje tieto zložky:

  • ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
  • STATIKA
  • ZDRAVOTECHNIKA
  • PLYNOINŠTALÁCIA
  • ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
  • ELEKTROINŠTALÁCIA

Cena projektu rodinného domu je konečná, vrátane DPH.
Cena realizácie (cena za materiál) rodinného domu je orientačná a je uvedená bez DPH.

Ponuka projektov rodinných domov s obytným podkrovím:

Prihlásenie