Referencie

Video referencia č.1

Stavba rodinného domu podľa projektu typového rodinného domu RM 104 a upravená podľa požiadavky zákazníka. Príspevok bol uverejnený v relácii Môj dom môj hrad č.22/2002 v televízii STV2.

 

Video referencia č.2

Stavba rodinného domu podľa projektu typového rodinného domu RM 70 a upravená podľa požiadavky zákazníka. Príspevok bol uverejnený v relácii Môj dom môj hrad č.24/2002 v televízii STV2.